ICF-Taksatieschaal
Withofstraat 18
4873 CA Etten-Leur
T:06-53920951
bertreintjes@icf-taksatieschaal.nl

 

Krijg eenvoudig inzicht in je zorgbehoefte

Een kwalitatief goed leven komt helaas niet vanzelf tot stand. Helemaal niet als je afhankelijk bent van zorg. Want ook als je ziek bent of een beperking hebt, wordt van je verwacht dat je eerst hulp vraagt aan de mensen uit je omgeving. Als dat niet kan, omdat jouw zorg- of hulpvraag de mensen in jouw omgeving overvraagt en deze langer duurt dan 3 maanden, kun je een indicatie aanvragen. Met behulp van de website www.mijnzorgvraaginbeeld.nl kan iedereen zelfstandig of samen met de mantelzorg gratis inzicht krijgen in de zorg- en ondersteuningsbehoefte. Op een gestructureerde manier wordt in een rapport jouw zorg- en ondersteuningsbehoefte weergegeven, een rapport dat je kan gebruiken om hulp of zorg te vragen bij zorgverleners en indicatiestellers, zoals gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor.

 

Geïndiceerde zorg?

Iedere gemeente heeft de taak de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit te voeren en na een melding een zogenaamd keukentafel aan te bieden. Voor intensieve zorgvragen is er de Wet Langdurige Zorg, het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt die aanvragen. Voor een aanvraag voor zorg vanuit de zorgverzekeringswet kun je terecht bij de door jouw zorgverzekeraar gecontracteerde verpleegkundigen. Wil jij een beroep doen op geïndiceerde zorg, maar weet je niet  bij wie je moet zijn en voor welke vraag, zorg er dan voor dat je via www.mijnzorgvraaginbeeld.nleerst zelf dat inzicht krijgt. 

 

Breng je zorgvraag gestructureerd in beeld
Wat kun je (nog) zelfstandig, waar heb je hulp bij nodig en hoe vaak per dag? Door de online vragenlijst in te vullen, kan iedereen de eigen zorg- en hulpvraag (per functie en in minuten per dag) exact in beeld brengen. Het gaat o.a. om de functies hulp bij het huishouden en/of persoonlijke verzorging. Daarnaast wordt ook duidelijk of er begeleiding nodig is en/of er behoefte is aan verpleegkundige zorg. Als alle vragen ingevuld zijn dan kan op www.mijnzorgvraaginbeeld.nll een rapport per functie worden aangemaakt. In functies en het aantal minuten wordt de tijdsinvestering en de individuele hulp- en zorgvraag beschreven.
Mijn zorgvraaginbeeld.nl is ontwikkeld door de Stichting ICF Taksatieschaal.

De ICF-Taksatieschaal: Hét instrument voor eigen regie en maatwerk!

Ons zorgstelsel is drastisch aan het veranderen. Gemeenten krijgen meer taken, er wordt meer verwacht van de burger en beiden zoeken naar vormen en kaders hoe dit vorm gegeven moet worden. De ICF-Taksatieschaal draagt hier aan bij en begint bij het begin. Of het nu gaat over de WLZ, WMO, Participatiewet (werk) of Jeugdwet (Jeugdzorg), er is altijd sprake van een hoofdrolspeler die problemen ondervindt met participeren. Deze persoon neemt dit instrument als uitgangspunt, met als doel te komen tot samenspraak met de betrokken instantie/overheid.

Klik hier voor meer informatie

De ICF-Taksatieschaal is ontwikkeld i.s.m. de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit van Groningen, het Provinciaal Onderzoekscoördinatie- en adviescommissie voor Welzijn (PAW) van de Provincie Groningen, MEE Groningen, Humanitas DMH te Nieuwegein, Trajectum te Zutphen, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland te Heemstede, Lunetzorg te Duizel en Icarezorg te Hoogeveen. De Taksatieschaal is goedgekeurd door het Nederlandse WHO-FIC Collaborating Centre op conformiteit met de ICF. Zie verder www.rivm.nl/who-fic/icf.htm

 Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Gebruikersnaam:
   
Wachtwoord:

Login

Stichting ICF-Taksatieschaal

 

De eigenaar van de Taksatieschaal is Stichting ICF-Taksatieschaal.

 

Stichting ICF-Taksatieschaal
Withofstraat 18
4873 CA Etten-Leur
06-53 26 02 78
stichting@icf-taksatieschaal.nl
KVK Nummer: 59494824

 

Software

 

ZoomBIM

 

De software van de ICF-Taksatieschaal is ontwikkeld door ZoomBIM BV met de WEM Modeler. ZoomBIM is leverancier van WEM. De WEM modeler ondersteunt Rapid Application Modeling. Bezoek de website voor meer informatie over ZoomBIM / WEM: http://wem.io